Hormonen

Hormonen zijn stoffen die door klieren in het lichaam worden geproduceerd en signalen verzenden om lichaamsfuncties en -processen te regelen. Ze spelen een belangrijke rol in groei, stemming en voortplanting.