Vitakruid

Toekomst Vitakruid

StategieVitakruid heeft altijd nauw samengewerkt met professionals in de gezondheidszorg. Gezien wij altijd hoogwaardige voedingssupplementen hebben ontwikkeld is een degelijk advies van grote meerwaarde voor de eindgebruikers. Sinds de oprichting van het merk in 2003 is Vitakruid hard gegroeid (lees hier de geschiedenis) en dat doen wij nog steeds. 

Strategie en organisatie

Een groot deel van de investering in ons nieuwe pand heeft betrekking op het opleidingscentrum. Met dit opleidingscentrum willen wij een plek creëren om onze kennis op een prettige manier te delen met professionals in de gezondheidszorg. Een plek voor professionals om elkaar te ontmoeten en het dialoog aan te gaan om de orthomoleculaire benadering van gezondheid te innoveren en continu te verbeteren. Kortom, een diepte investering die onze focus nog scherper op professionals richt.

De missie, visie en waarden van Vitakruid blijven ongewijzigd en zijn de drie pilaren voor de strategie en organisatie, en dus de toekomst:

Missie

De missie van Vitakruid is om de gezondheid van de mensen te bevorderen door producten te ontwikkelen die de huidige excelleren en haar kennis over gezondheid te delen.

Visie

Vitakruid ziet gezondheid als uw grootste goed. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten worden producten ontwikkeld waarbij prijs, dosering, opneembaarheid en werkzaamheid centraal staan.

Waarden

De kernwaarden van Vitakruid zijn de input voor de dagelijkse werkwijze, maar ook voor de strategie.

  • Gezondheid, omdat dit is waar Vitakruid om draait. Kijkend naar die visie en missie, de producten die we ontwikkelen en de klanten waarmee we samenwerken
  • Samenwerken, omdat dit belangrijk is wanneer je in een klein team werkt
  • Professionaliteit, omdat we streven naar een 9 op alle aspecten (ja, ook wij zijn niet perfect). En dit vertaald zich naar een professionele en klantgerichte houding naar elkaar en naar buiten
  • Groei, omdat we ambitieus zijn en persoonlijke ontwikkeling willen stimuleren

Merkbelofte Vitakruid

De missie, visie en waarden uiten zich uiteindelijk in een sterke merkbelofte. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten kijken wij in eerste instantie naar de kwaliteit van een formule (werkzaamheid en biologische beschikbaarheid). Het is immers de missie van Vitakruid om producten te ontwikkelen die de huidige ontstijgen. Wanneer wij hierin denken te slagen dan kijken wij naar de prijs. Wanneer het ons lukt om onze formule voordeliger aan te bieden dan de formule die het meest in de buurt komt op kwaliteitsvlak, dan introduceren wij een product. Wanneer wij niet kunnen concurreren op prijsgebied, dan introduceren wij onze formule niet. Dit is onze merkbelofte. Met deze filosofie is Vitakruid opgericht en gegroeid.


Menu
Sluiten